EGL migrering til Cobol eller Java

Xact tilbyder migrering af EGL source kode til nyt target sprog, f.eks. Java eller COBOL.
Migreringen er en 1:1 funktionel konvertering af EGL koden, hvor al forretnings logik bevares i det nye miljø.

Den migrerede source kode har ingen afhængighed til EGL runtime.

Hvis target sproget er Java vil EGL programmerne blive konverteret til tilsvarende Java metoder.
EGL forms kan konverteres til f.eks. JSF – Java Server Faces eller JavaScript/HTML.

Java koden afvikles på Web servere, EJB servere e.l. afhængig af arkitekturen i det nye miljø.

Hvis target-sproget er COBOL, vil EGL programmerne blive konverteret til tilsvarende COBOL programmer.
EGL forms kan migreres til f.eks. IMS/MFS, CICS/BMS eller JavaScript/HTML.

Manuelt udviklede klienter (f.eks. Java-klienter) behøver ikke at blive ændret. Xact kan levere proxier og middleware, som vil sikre at de kan fungere uændret sammen med den migrerede kode.

Kontakt venligst Xact for mere information vedrørende migrering af EGL kode.