DLR Kredit og Xact har samarbejdet tæt gennem 20 år

Samarbejdspartnere gennem 20 år
Xact har været igennem flere konverteringer med DLR Kredit. Først fra CSP 4 til VAG og for tre år siden fra VAG til EGL. Xact har været ansvarlig for både konverteringer og uddannelse af it-medarbejdere i den nye platform – og alt gik som det skulle. Samarbejdet med Xact har været et strategisk valg for DLR Kredit gennem de sidste 20 år. Gennem årene har DLR Kredit haft mindst én person fra Xact tilknyttet deres udviklingsafdeling og samarbejdet har omfattet uddannelse, rådgivning, coaching og implementering af nye løsninger. Xact har været samarbejdspartner for DLR Kredit siden 2008 og vi kender deres forretningsstrategier og deres behov for IBM software meget grundigt.
Nogle af de mange opgaver, vi har udført for DLR Kredit gennem årene har for eksempel været:

  • Implementering af en ny EGL udviklingsplatform
  • Powered Xtool
  • Leveret tekniske udviklere
  • Leveret og implementeret Rational og WebSphere software

DLR Kredit A/S
DLR Kredit er et realkreditinstitut, der ejes af lokale og regionale pengeinstitutter. Vi yder lån til landbrugs- og byerhvervsejendomme mod pant i fast ejendom baseret på udstedelse af obligationer.
Vores udlånsområder er jordbrugsejendomme (landbrug og gartneri) og byerhvervsejendomme mv. (private boligudlejningsejendomme, andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme, industri- og håndværksejendomme og almene boliger).
Find ud af mere om DLR Kredit A/S på deres hjemmeside

Hos Xact Consulting A/S

Elvin Høyer – Partner/CEO og konverterings ekspert
Telefon: +45 2360 1466
E-Mail

Lars Kaare Andersen – Partner/CTO og konverterings ekspert
Telefon: +45 2360 1488
E-Mail

Hos DLR Kredit A/S:

Christian Willemoes – CIO
Telefon: +45 33 42 07 44
E-Mail

DLR Kredit har samarbejdet tæt med xact gennem 20 år
”Vi har en høj produktivitet i vores systemudvikling, fordi vi med god støtte fra Xact har valgt at omlægge vores udviklingsmiljø til en velfungerende, opdateret IBM løsning”, fortæller IT-direktør Christian Willemoes fra DLR Kredit.

Xact har været gennem flere konverteringer med DLR Kredit
Først fra CSP 4 til VAG og senest for tre år siden fra VAG til EGL. Xact har stået for både konverteringer og undervisning i det nye sprog, og alt er gået, som det skulle. Samarbejdet med Xact har været et strategisk valg og går omkring 20 år tilbage. Igennem alle årene har DLR Kredit haft mindst én person fra Xact tilknyttet deres udviklingsafdeling og samarbejdet inkluderer undervisning, rådgivning, sparring, samt implementering af nye løsninger.

Xact har været First Partner for DLR Kredit siden 2008
– og kender både deres forretning og deres behov for IBM software meget indgående. Xact har opbygget stærke kompetencer fra den finansielle sektor, og de har veldokumenteret ekspertise i forhold til IBM software. “Xact fungerer derfor både som domæne eksperter inden for vores branche, og som tekniske specialister på området. De er derfor altid med ind over beslutningsprocesserne, når DLR Kredit vælger nye udviklingsløsninger eller køber ny software”, fortæller IT-direktøren.

Vores største udfordring er compliance
Den finansielle sektor er underlagt mange regulativer. DLR Kredit skal kunne dokumentere alle ændringer og programrettelser og de skal kunne gå frem og tilbage mellem produktionsmiljø, testmiljø og system, uden at hverken data eller informationer går tabt undervejs. ”Xact har styr på vores infrastruktur. De kender vores systemudviklings-platform – Rational Business Developer (RBD) og vores to udviklingssprog EGL og EGL RUI til bunds”, siger IT-direktør Christian Willemoes. Det har givet nogle robuste og mere velfungerende udviklingssystemer, som imødekommer de mange compliance krav 100%. “Vi kan leve op til alle krav, og vores systemer fungerer, som de skal i tråd med lovgivningen”, fortsætter IT-direktøren.

Xact har desuden tætte og direkte kontakter til IBMs software udviklings laboratorium i North Carolina
Det har været en stor hjælp gennem tiden, når DLR Kredit har oplevet problemer med deres værktøj (RBD). “Vi har kunnet gå i direkte dialog med dem, der havde ansvaret for at videreudvikle RBD, så vores specifikke ønsker og behov blev hørt”, udtaler Christian Willemoes.

Fokus på løsninger frem for salg
”Xact ansætter folk med tunge kompetencer, der er afbalancerede og fornuftige at arbejde sammen med. Dette samarbejde højner vores effektivitet – særligt fordi de ikke som sådan har fokus på salg, men i stedet har fokus på løsninger”, slutter IT-direktør Christian Willemoes.

Ønsker du at høre mere om den specifikke case eller om mulighederne for program konvertering, så tøv ikke med at kontakte de implicerede i konverteringen: DLR Kredit og Xact Consulting A/S.

DLR Kredit A/S
Nyropsgade 21
1780 København V.
CVR nr. 25781309

Generel henvendelse:
Tlf. +45 7010 0090
Fax. +45 3393 9500
E-mail

Henvendelse om Xact løsninger:

Christian Willemoes
IT-direktør

Tlf. +45 3342 0744
E-mail