SDC – konverteringsprojekt med nul-tolerance for fejl

Datatab og driftsforstyrrelser må IKKE forekomme i en bank
At konvertere banksystemer er ikke for sarte sjæle. Der er nul-tolerance for datatab, og desuden skal banken fungere med uindskrænket drift, mens konverteringen står på. Derfor valgte SDC i Danmark og konsulenthuset Xact at arbejde tæt sammen, da de to svenske banker Sparbanken Finn og Sparbanken Gripen skulle konvertere deres systemer til SDC.

De svenske banker ønskede at udfase deres egne banksystemer, som er samlet i selskabet Cerdo Bankpartner, og i stedet købe servicen af SDC i Danmark. Kort fortalt, skulle alle de svenske data ”leve videre” i SDC’s systemer, som derfor skulle tilpasses svenske forhold. Alt dette uden at det måtte påvirke den daglige drift.

SDC – Skandinavisk Data Center A/S
SDC er it-servicepartner for den finansielle sektor i Norden. Vores kerneydelser er udvikling og drift af bankapplikationer, og vi leverer som de eneste på markedet en fællesnordisk platform tilpasset de enkelte landes nationale lovgivning og sprog. 

SDC’s nordiske strategi med fælles løsninger til fælles behov giver klare økonomiske fordele for vores kunder, da de forretningsmæssige behov og regulatoriske krav til den finansielle sektor i vid udstrækning er de samme på tværs af Norden. Vi har været på markedet for finans-it i mere end 50 år og har indgående erfaring med drift og udvikling af hele den pallette af systemer og løsninger, der danner grundlaget for fremtidens bank.

SDC er ejet af kunderne, og vores kundekreds omfatter mere end 120 danske, norske, svenske og færøske pengeinstitutter. SDC beskæftiger godt 500 medarbejdere på hovedkontoret i Ballerup.

Hjemmeside: http://www.sdc.dk

Hos Xact Consulting A/S

Elvin Høyer – CEO og konverterings ekspert
Telefon: +45 2360 1466
E-mail

Lars Kaare Andersen – CTO og konverterings ekspert
Telefon: +45  2360 1488
E-mail

Vanskeligt at specificere
Xact, der har medvirket i flere lignende opgaver for SDC, blev hyret som konverteringskonsulenter, der skulle stå for projektledelsen af data konverteringen, som ved denne type projekter er ekstremt kritisk, da intet må gå galt. ”Konverteringsprojekter af denne størrelse er meget individuelle, og det er vanskeligt at specificere alle krav detaljeret på forkant”, fortæller adm. direktør i SDC Erik Jakobsen. ”Derfor er det vigtigt, at man bruger konverteringsværktøjer, der er fleksible, og som kan håndtere nye forudsætninger med kort varsel. Det er også vigtigt, at de mennesker, interne som eksterne, der kører projektet, forstår at holde mål og fokus klart, når tingene ændrer sig, og at processerne for at teste og efterprøve ændringerne er automatiseret mest muligt”.

Alt blev kortlagt
Projektet startede med, at alle data blev kortlagt, så projektteamet fik et billede af, hvordan data var struktureret i de to svenske banker. Derefter definerede man, hvordan tingene skulle se ud fremadrettet, og så kunne konverteringen begynde. Alle data vedrørende kunder, konti, bevægelser, lånetyper og lignende skulle naturligvis bevares intakt, men samtidig skulle håndteringen af dem tilpasses SDCs system.

Kvalitet og fleksibilitet
Projektet blev understøttet af et decentralt konverteringsværktøj (XdataCon), som Xact har udviklet til SDC. Værktøjet passer specifikt til SDCs krav og behov, hvilket betyder, at fremmede data kan ”hældes” ind i den ene ende og kommer ud i den anden som SDC-tilpassede data. Skulle kravene fra SDC (eller andre brugere) ændre sig kan XdataCon, uden større vanskeligheder, tilpasses andre specifikationer. ”Konverteringer, der normalt tager 3-4 dage, kunne nu klares på en lang eftermiddag”, siger Erik Jakobsen. ”Udover en højere datakvalitet end ved manuel konvertering, så fik vi frigjort tid til at dykke ned i detaljerne og til at teste mere og dybere. Det siger sig selv, at analyse, test og optimering er mere værdifuldt for vores forretning end at sidde og konvertere data”.

Sandhedens øjeblik
Uanset hvor grundigt tingene er blevet kortlagt, og hvor meget teknologisk støtte man har haft undervejs i projektet, så oprinder sandhedens øjeblik den dag, hvor systemet skal gå i daglig drift. Erik Jakobsen husker dagen således: ”Selv om vi havde testet alt, hvad der er menneskeligt muligt, så er det altid spændende at se, hvad et års intensivt arbejde for over 200 mennesker resulterer i. Da vi trykkede på knappen, var pulsen da en del højere end normalt, og det var en lettelse, da det stod klart, at driften kom op på fuld kraft uden problemer.”

SDC

Skandinavisk Data Center A/S
Borupvang 1A
DK-2750 Ballerup

Mail: sdc@sdc.dk

CVR-nr. 16 98 81 38

Tlf. +45 4465 7111

Hjemmeside: http://www.sdc.dk