Data migrering

XdataCon – Værktøjet til automatisk datakonvertering
Indførelse af nye it-systemer, opkøb af virksomheder, fusioner, modernisering af system porteføljen er opgaver, som oftest kræver migrering af forretnings data. En migrering som kan være meget kompliceret og involvere en lang række forskellige forretningsområder, afdelinger og kompetencer. Mængden af data og graden af kompleksitet varierer, men som oftest er flytning af data en forretnings kritisk aktivitet, som kræver maksimal bevågenhed fra forretningen og stiller store krav til fleksibilitet, sikkerhed og kvalitet.

Xact har gennem en årrække arbejdet med automatiseret flytning af komplekse forretningsdata
XdataCon er et integreret, regelbaseret værktøj, som er specielt udviklet til at kunne håndtere sikker flytning af kritiske data og som gennem mange år har dokumenteret sin store værdi.
XdataCon er uafhængig af bindinger til fysiske data strukturer hvilket gør det anvendeligt i alle typer af data flytninger.
XdataCon opfylder kravet om et data migrerings værktøj, som har fokus på sikkerhed, kvalitet, fleksibilitet og nemt at bruge.
xdatacon

Fordelene ved XdataCon er:

 • Fleksibel konvertering med maksimal sikkerhed og kvalitet
 • Uafhængig af fysisk implementering af data
 • Fuld dokumentation af data fra start til slut
 • Struktureret og ensartet indrapportering af regler via workbench
 • Nem og fleksibel data mapning
 • Automatisk generering af eksekverbar kode
 • Decentral platform
 • Interfaces til andre systemer
 • Ensartet fejlrapportering
 • Hurtig fejlsøgning via avancerede søgemuligheder
 • Genbrug fra projekt til projekt
 • Store økonomiske besparelser