Mainframe platformen er rygraden i mange organisationer

Modernisering kan for eksempel være en fremtidssikring af jeres mainframe systemer
Ethvert holdbart it-system møder voksende udfordringer i løbet af dets levetid. Mange store virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder baserer store dele af deres it-systemer på applikationer og databaser på en mainframe platform. Vedligehold og videreudvikling af disse systemer kan være et problem af flere årsager. En gennemgribende modernisering imødegår disse udfordringer, så jeres mainframe systemer fortsat kan vedligeholdes og videreudvikles ved hjælp af værktøjer med let tilgængelige og visuelle brugergrænseflader.

Arkitekturen bag systemet
Mainframe systemerne er meget forskellige i arkitektur. Der er systemer, hvor arkitekturen er fulgt med udviklingen og omgivelsernes krav, måske både i grænsefladerne og i den indre struktur. Der er andre, der er sandet til i årenes løb, og som har brug for en ordentlig overhaling. Når vi går ind og moderniserer tilbyder vi komplet analyse og design af databaserne og databasemodellen som led i konverteringen, ligesom vi tilbyder overblik, værktøjer og metode til omstrukturering af monolitiske systemer, så de kan adskilles i logiske lag, runtime systemer og fysiske platforme, som svarer til de nye krav.

Forandringen er kontinuerlig
Forandringerne er lige så hurtige og vender lige så meget op og ned på alting på mainframe platformen som på alle andre platforme. Om fem år er PC’en måske død, men mainframe platformen lever og vokser stadig. Grænsefladerne er for længst skiftet fra terminaler til smartphones, tablets, RFID-drevne enheder, cloud-baserede systemer, web browsere og service grænseflader. I baggrunden kører de gennemtestede og veltunede systemer videre, men mange programmeringssprog og værktøjskasser har fået supportproblemer, fordi der mangler mennesker med specialviden. En gennemgribende modernisering hjælper med at konvertere systemer, databaser, sprog og værktøj.

Vedligeholdelse af en mainframe
Effektiv og produktiv vedligeholdelse af mainframe platformen kræver et godt overblik over systemerne, moderne metoder og gode udviklingsværktøjer. De nye værktøjer er Eclipse-baserede og kan afvikles på Linux eller Windows. De understøtter uden videre moderne metoder som Scrum, Agile, Model Driven og Test Driven. Enterprise Modernization er en genvej til højere produktivitet i systemvedligeholdelsen.