Vores bud på nogle af udfordringerne ved mobility

Behovet for applikationer til mobile enheder
Alle taler apps og rigtig mange forretningsenheder rundt omkring i organisationerne er nervøse for, om toget kører uden dem. På den anden side af det organisatoriske hegn sidder it-afdelingerne og vrider hænderne for at finde løsninger og få skabt den infrastruktur, med back-end data og applikationer, der bedst understøtter de forretningsmæssige ønsker. Forretningen kan ikke forstå, hvorfor det ikke er ”bare lige”, og it-afdelingen kan ikke forstå, hvorfor forretningen ikke kan se kompleksiteten. Xact oplever næsten skyttegravs-lignende tilstande i denne problemstilling. Mobile apps virker på overfladen som noget utroligt simpelt og der er masser af tilbud til denne app udvikling derude, men hvad er det rette for jeres virksomhed?

Det første Xact anbefaler er at få overblik
Det kan virke banalt, men realiteterne er, at rigtig mange virksomheder har så mange applikationer med forskellige datatyper, applikationslogik og lagringer at de har mistet overblikket. Forretningen ønsker at deres nye mobilapps har adgang til flere af disse applikationers data og info, og de ønsker samtidigt ”det smarte” i form af tilgængeligheden og brugevenligheden. Så hvordan får vi enderne til at mødes?

De første skridt er efter vores mening:

  1. Analyse af kode og bindinger – her anvender vi f.eks. IBM Rational Asset Analyser eller lign. værktøjer
  2. Skabe det rette data fundament – her har vi flere optioner, det kunne være vores eget XdataCon eller IBM’s CastIron
  3. Nu kan vi så kigge på, hvad der skal bygges ovenpå, eller sagt med andre ord, hvor og hvordan de nu strukturerede data kan benyttes. Det er her, at arkitektur og valg af MEAP (mobile enterprise application platform) kommer ind. Igen er der flere valg, hvor et af dem kunne være IBM Worklight

Det er vigtigt at gennemtænke hele forløbet med slutresultatet for øje

  • Gennem hele forløbet er det vigtigt, at virksomheden tænker over sikkerhed. Hvor meget og hvor lidt, der skal gøres her afhænger unægtelig af det indhold, som vi udstiller uden for vores DMZ
  • Valg af dataformater, udviklingsværktøjer, MEAP og deslige har stor betydning for, hvilke skills og særlige kompetencer man skal sikre sig at have til rådighed i udviklingsafdelingen – ved et ikke holistisk valg kan man ende op med det, der i bund og grund er et helt nyt udviklingsmiljø. Det kan sagtens være en god ting, men det har en omkostning, da operations typisk skal have nye skills for at vedligeholde dette eller ny software, hvis der vælges for properitært. Det samme gør sig som oftest også gældende, når vi taler om det nye produktions miljø til mobility.
  • Skal man vælge en hostet løsning, skal de være på samme app servers som vi kører i forvejen eller hvordan og hvorledes…?

Der er tydeligvis rigtig mange valg der skal træffes og kompleksiteten bør ikke undervurderes, men samtidigt kan man heller ikke sidde på hænderne for længe, da markedsandele kan gå tabt. Det pt. bedste eksempel på dette må være Mobilepay vs. Swipp…