Udfordringerne før en modernisering

Koblingen mellem forretningen og dens it-systemer
Integrationen mellem forretning og it stiller store krav til virksomhederne, når forretningspraksis ændres og informations teknologien til stadighed forandres. Det betyder også, at de teknologiske udfordringer øges over tid, når it-systemerne gentagne gange modificeres, tilrettes og tilmed forældes. At håndtere it-systemer kræver periodisk modernisering. Nye krav til virksomhedens it-systemer kan i en periode håndteres ved almindeligt vedligehold og tilrettelser, men over tid vil disse systemer blive forældede og urentable at vedligeholde. For at sikre disse systemer yderligere er en modernisering det næste logiske skridt. Udfordringerne herefter er, at få afdækket behov og muligheder og det er her vi kommer ind i billedet. Xact har moderniseret it-systemer og udviklingsmiljøer gennem flere generationer af teknologier, så vi er godt klædt på til at kunne hjælpe.

Det handler om mennesker
Den væsentligste del af problemet har dog med mennesker at gøre. Det kan være svært at tiltrække og fastholde de nye og yngre udviklere. Der er manglende viden om for eksempel mainframe platformen og dens muligheder. Der er brug for uddannelse, tillæring og for at skabe motiverende arbejdssituationer, således at nyuddannede udviklere ønsker at søge ind i virksomheder med ældre platforme og de, der allerede er der, ønsker at blive i virksomheden. Gennem en modernisering af en organisations platform og it-systemer opnås der adgang til en moderne grænseflade, som alle typer udviklere vil finde glæde i at arbejde med, samtidig med, at der ikke gås på kompromis med mainframens styrker.