XaTester Unit Test til mainframe udviklere

  • Unit og integrations test af COBOL, PL/I, RPG, HLASM og EGL programmer
  • Test virtualisering med imiterede underprogram kald
  • Afvikl programmer direkte fra din browser
  • Kontinuert integration og rapportering

XatesterBrochure_Hjemmeside

XaTesterBrochure_A4